Website Main Banner-10

hạng phòng họp

Phòng Đông Hồ

Phòng Đông Hồ Với diện tích 100 m2, phòng Đông Hồ có nhiều chức năng phù hợp cho những cuộc họp nội bộ, gặp mặt thân thiết hay phòng chờ...

Phòng Đền Đô

Phòng Đền Đô Phòng Đền Đô với diện tích rộng 200m2, là không gian hội thảo và triển lãm đẳng cấp với nhiều lựa chọn sắp đặt phong phú, kết...

Phòng Kinh Bắc

Phòng Kinh Bắc Phòng Kinh Bắc là phòng hội nghị lớn nhất rộng 500m2, có sức chứa tới 250 đại biểu tham dự hội nghị hoặc 150 khách dự tiệc....