grand-phoenix-hotel-pts (2)
grand-phoenix-hotel-pts (1)

Phòng Đông Hồ

Với diện tích 100 m2, phòng Đông Hồ có nhiều chức năng phù hợp cho những cuộc họp nội bộ, gặp mặt thân thiết hay phòng chờ cho khách VIP.

Chi tiết:

Rộng: 10m

Dài: 10m

Cao: 6m

Setup:

Rạp Hát: 60 khách

Hình chữ U: 30 khách

Lớp Học: 50 khách

Tiệc: 30 khách